TE VERLEËNE ORDESVerenigingsmedaje

De verenigingsmedaje van De Flaarisse wurd verleënd aan jeder lid van de vereniging en oetgereikt bie de insjtallasie tot lid van de raod van ellef. Op dizze medaje is ut logo van de vereniging mit de Aafgebrende Gaaskaetel aafgebeeld. De medaje is en blif eigendom van de vereniging en mot bie beëindiging van ut lidmaatsjap waere ingeleëverd.

Raodsmedaje

De orde van de Raod van Ellef wurd verleënd aan jeder lid van de vereniging en oetgereikt bie de insjtallasie tot lid van de Raod. Op de orde van de Raod van Ellef, is ‘t sjtadswaope van Gelaen aafgebeeld.  De medaje is en blif eigendom van de vereniging en mot bie beëindiging van ut lidmaatsjap waere ingeleëverd.


De hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel

De hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel wurt jaorliks aan ein of meerdere persone / vereniginge oetgereikt, welke zich op 't gebied van de vastelaovesviering of op maatsjappelik of kultureel vlak, op meë dan normale wies verdeenstelik höbbe gemaak.

De beneuming gebeurt op veurdrach van ‘t besjtuur door de algemeine lejevergadering. Dizze óngersjeijing wurd oetgereikt oppe Prónkzitting. Dees orde besjteit oet ‘ne biezunjere geëmailleerde medaje wo-op de Aafgebrende Gaaskaetel is aafgebeeld. De medaje wurt gedrage mèt ein road lèntj. Dragers van dees óngersjeijing waere veur versjillende Flaarisse-aktiviteite in 't biezunjer oetgeneudigd.
Jaormedaje & jaorsjpang

De jaormedaje van De Flaarisse wurd jeder jaor oetgereik aan versjillende persone, groepe of vereniginge in de vorm van een medaje (groat) of pin (klein), welke zich verdeenstelik höbbe gemaakt op ut gebied van de vastelaovesviering in ut algemein en veur De Flaarisse in ‘t biezunjer. De jaormedaje / sjpang wurd oetgereikt bie versjillende offisjele momente in ut Vastelaovessezoen, door de Sjtadsprins of Sjtadsjeugprins. 


Eëre-medaje

De eëre-medaje van De Flaarisse wurd jeder jaor oetgereikt aan versjillende persone, groepe of vereniginge, welke zich extra verdeenstelik höbbe gemaak op ut gebied van de vastelaovesviering in ut algemein en veur De Flaarisse in ‘t biezunjer. Dizze eëre-medaje wurd oetgereikt bie versjillende offisjele momènte in ‘t Vastelaovessezoen door de Sjtadsprins en wurd offisjeel gepresenteerd veuraafgaond aan de Prinseresepsie.


Prinseketting Sjtadsprinse

De prinseketting wurd jaorliks (vanaaf 1947) vervaardig in opdrach van de Opperflaaris en Veurzitter van De Flaarisse. Tiedes de offisjele proklamasie tot Sjtadsprins krieg de prins van de Waereldsjtad dizze fraaie prinsemedaje ómgehange, es teike van waerdigheid. Jedere Sjtadsprins van De Flaarisse krieg zien eige prinseketting, mit dao in zien prinselikke titel en ut jaortal van zien regeersjap gegrafeerd.
Verenigingsvaenke 

Jeeder jaor wurd ein uniek vaenke oetgegaeve in ut jaorthema of mit ein typerende aafbeelding oet Gelaen. Dizze vaenkes waere oetgereik aan persone, vereniginge, sjteunbaere, artieste en optochdeilnömmers.

VIP sjpang & medaje

Vriewilligers die aktief zeen bènne ózze kemissies zeen herkenbaar aan de 'Vriewillig Inzetbare Plezeermakers (VIP) sjpang. Es vriewilligers 11 jaor deil oetmake van 'ne kemissie, kriege ze mit häör jubileum dizze prachtige VIP-medaje oetgereikt. De medaje en sjpang maoge op offisjele momente gedrage waere.   Orde van Verdeenste SLV   

De Orde van Verdeenste kènt allein door De Flaarisse aangevraog waere bie ‘t SLV en wurd toegekènd aan ein lid ès dizze 11 jaor deil oetmaak van de Raod van Ellef. 

Ut besjtuur van de Saamewirkende Limburgse Vastelaoves vereniginge kènt op gemotiveerde veurdrach de Orde van Verdeenste toekènne op grond van langdoerige verdeenste veur de lidvereniging .

Orde van Verdeenste SGVV

De Orde van Verdeenste van de Samenwirkende Gelaense Vastelaoves Vereniginge (SGVV) wurd in de regel toegekènd aan jubilarisse, die zich minimaal 11 jaor verdeenstelik höbbe gemaak veur de Waereldsjtadvastelaovend en in ut biezunjer veur de Raod van Ellef van häör vereniging. ein medaje van de Samenwirkende Gelaense VastelaovesVereniginge (SGVV).