GVK ■ 11e van de 11e ■ Groate Waereldsjtad Vastelaoves Reünie ■ Buutesjpas (Senaat) ■ Nach van de nuje Sjtadsprins ■ Kènjerzitting ■ Resepsie Sjtadsprins ■ Sjoenkeltreffe ■ Prónkzitting ■ Klassjenere (SAP) ■ Vlagheise (RAAF) ■ Vastelaoveskonsert Philharmonie zuidnederland ■ Intoch Sjtadsprins ■ Sjleuteleuverdrach ■ Groate Waereldsjtadoptoch ■ Waereldsjtad Kènjeroptoch ■ Lètste Aovendmaal >> Program 2024-2025

JUBILEUM HIGHLIGHTS

Groate Vastelaoves Reünie 

november 2024 | Dit jaor viert de Waereldsjtadvastelaovend häör 7x11 jaorig jubileum. Saer 1948 zeen d’r óntelbare vereniginge, klubkes, kapelkes, muzikante, artieste, prinse, prinsesse, adjudante gewaes, die de viering van de vastelaovend höbbe gekleuërd. Gaer wille veer uch allemaol oetneuëdige veur 'ne reünie.

Meë info volgt

Nach van de nuje Sjtadsprins

10.01.2025  | Wae wurd de 78e Sjtadsprins van ós Waereldsjtad Gelaen? Laot uch verrasse en feës gezellig mit op de aansjtekelikke klanke van de aanwezige vastelaovesband. In gezelsjap van 't RAAF en de SAP sjteit dezze aovend garant veur ein bóntj program veur jónk en awd, wobie de veutjes gegarandeerd van de vloer gaon!

Meë info

Kènjerzitting

12.01.2025 | Leef kènjer, mama's & papa's, oma's & opa's, op zóndig 12 jannewari prizzentere De Flaarisse ein te gek, interaktief program veur ózze (aller)kleinste vastelaovesvierders! Mit es hoagtepunt ‘t oetrope van de 67e Sjtadsjeugprins van ós Waereldsjtad. Zörrig dat geer dit sjieke feëske neet mis! Verkleijde maog!

Meë info

Sjoenkeltreffe 

05.02.2025 | "Kóm sjoenkel 'ns richtig mit ós mit!" Wie jeder jaor prizzentere veer de senioren in ózze Westelikke Miensjtreek ein hoagsjtaond vastelaovesprogram, mit artieste van vreuger én noe. Karl Christoph, Dansstudio Rick Schmitz, Jef Verheijden en de Geliende zörrige veur ein utesj vermakelikke sjtömming.

Meë info

Prónkzitting

08.02.2025 | Belaef ’t ultieme ‘vastelaoves-geveul’. Veer prizzentere uch ein exclusieve aovend mit eësjteklas program. Pruuf Mar, Conny Bruynaers, Gwen Dohmen, Kölsche Funke Rut Wiess von 1823, Henk & Ton, Kammerkätzchen & Kammerdiener en Spik & Span zörge veur ein utesj gevarieerd en vermakelik program.

Meë info

 
 

Groate Waereldsjtadoptoch

02.03.2025 | De Waereldsjtadoptoch is 't hoagtepunt van jeder vastelaovessezoen. Jaor nao jaor verwonjert de optoch weer de väöle doezende bezeukers langs de kant van de waeg, mit bontje, de meist ludieke & oetbunjige kreasies. Sjrief uch in es einzelgänger, duo, kleine of groate groep mit (of zónger) wage! De route löp...

Laes wiejer

 Pès de äöpening van 't vastelaovessezoen op de 11e van de 11e. En belaef 't ultieme 
vastelaovesgeveul te midde van De Flaarisse!

Aktiviteite & tickets

AKTUALITEITE

Oetsjlaag Waereldsjtadoptoch 2024

Wat waor 't ein fantastische Waereldsjtadoptoch! 'T raegende sjlòk, konfetti en sjokkelaad! De väöle doezende vastelaovesgekke langs de kantj van de waeg höbbe van jedere minuut genaote - en in 't biezunjer Sjtadsprins Thy I! Bedánk aan jederein dae biegedrage haet aan deze biezunjere daag! Bekiek hie de oetsjlaag van de Waereldsjtadoptoch 2024.

Laes wiejer 

Veiling jubileum sjilderie Sjtadsprins Thy I

Op de Sjleuteleuverdrach woort door Thy I zien jubileum sjilderie ónthult. Dit sjilderie wurt geveild en de opbrengst geit volledig nao ‘t gooje doel: 'Stichting Bloempje voor het goede doel'. De stichting verzörg o.a. gratis kènjerfeëskes veur kènjer wo van de awwesj dao neet te middele veur höbbe. Kiek veur meë info op: www.bloempjevoorhetgoededoel.nl

Momenteel sjteit ‘t hoagste bod op €𝟯𝟯𝟰,-. Biedinge kènne waere oetgebrach via info@flaarisse.nl. Aansjtaonde vriedig 1 meërt om 23:11 oer wurt de veiling aafgesjlaote.

Laes wiejer 

Sjebbetige Sjoatelsplak 2024

Op ein volbezatte Sjleuteleuverdrach in Gelaen haet de geheim kemissie besjlaote óm dit jaor de 'Sjebbetige Sjoatelsplak' oet te reike aan wethawwer Peter Janssen van Baekdalen.
Natuurmonumente en ouch de gemeinte Baekdalen lieke op dit moment namelik gein taegesjpel te beje aan ’t idee óm in Danike ein natuurbegraafplaats te realisere. Daoróm dan ouch dat de Sjebbetige Sjoatelsplak dit jaor wurt oetgereik aan de wethawwer en  Natuurmonumente.

Waereldsjtad Vastelaoves Reünie oetgesjteld

De groate Waereldsjtad Vastelaoves Reünie wurt verplaatst nao november 2024.Oet de reaksies die veer höbbe maoge óntvange bliek dat, mede door ‘t korte sezoen, ein aantal vereniginge, klubkes en vastelaovesgekke verhènjerd zeen op deze aovend. Daoróm is in euverlègk besjlaote óm de Reünie ter eëre van 7x11 jaor Waereldsjtadvastelaovend te verplaatse nao november 2024! Meer informasie volg later.

Dánk veur ein prachtige Jubileum Prónkzitting

Wat eine “sensationelle” Jubileum Prónkzitting höbbe veer belaef! Geer waort ein fantastisch publiek! Same höbbe veer de Waereldsjtad laote vlamme. Ein biezunjer DANKJEWEL aan ózze zakelikke & particuliere sjponsore, die deze aovend mede meugelik make! 

Dank ouch aan ózze kapel van Harmonie Sint Cecilia 1866 ónger leiding van Maurice Heunen, Pruuf Mar, Conny Bruynaers, Gwen Dohmen, de Kölsche Funke rut-wieß vun 1823, Henk en Ton, Tanzgruppen Kammerkätzchen und Kammerdiener, Spik & Span en Aafsjlaag Zitterd die deze aovend tot ein biezunjer "jubileum sjpektakel" höbbe gemaak! En natuurlik ózze eige Zittingkemissie en Seerkemissie veur de organisasie en aankleijing.

Laes wiejer 

Hoesorde 2024 veur Jan de Klijn en Jac Pilon

De hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel wurt jaorliks aan ein of meerdere persone (of vereniginge) oetgereikt, welke zich op 't gebied van de vastelaovesviering of op maatsjappelik of kultureel vlak, op meë dan normale wies verdeenstelik höbbe gemaak.

Dit jaor woort de hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel tiedes de Prónkzitting oetgereik aan Jan de Klijn en Jac Pilon veur häör jaorelange inzat veur de Begeleidingskemissie, in 't biezujnjer de verdeenste in de rol van chauffeur van de Sjtadsprins. Al meë es 18 jaor zeen Jan en Jac de vaste besjtuurders van de door Smeets Autogroep besjikbaar gesjtelde Mercedes-prinsewage van De Flaarisse. En sjtaon ze vanaaf begin januari pès esgoonsdig dag en nach klaor. Zónger deze manne is de prins nurges.

Proklamasie Jubileumjeugprins Vinn I Boesten

Vanmiddig is op eine gezellige drökke kènjermiddig Vinn I (Boesten) oetgerope es Jubileumjeugprins van de Waereldsjtad. Vinn dans in ziene vrieje tied bie Dansstudio Rick Schmitz. De kómmende waeke zal hae mit ziene adjudant Mees alle oetheuk van de Waereldsjtad bezeuke en daobiej zal ziene liefsjpreuk väöl klinke...

Laes wiejer 
 
 

Proklamasie Jubileum Sjtadsprins Thy I Ramakers 

Veer geneete nog ummer nao van eine grandioze Nach van de nuje Sjtadsprins 2024 mit es ultieme ontknóping de proklamasie van ózze 77ste Sjtadsprins van de Waereldsjtad. In eine bomvolle Hanenhof woort Thy I Ramakers óntmaskerd en geïnstalleerd es Jubileumprins van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse Gelaen...

Laes wiejer 

Jubileumsjpang 7x11 jaor 

Ózze jubileumpin is vanaaf noe te koup à €5,- per sjtök bie de Pekskesbazaar in de Salmsjtraot, via 't kontakformulier of door ein mail te sjture nao info@flaarisse.nl. ‘t Ontwerp van ós jubileumlogo en deze pin zeen van de handj van Dimitri Delnoye Design (DDD).

Nao kontak 

Bekiek  meë nuujts en aktualiteite...


Nuujts euverzich

SJTEUNBAERE

Dank aan al ós sjponsore en vriewilligers veur de óngersjteuning bie ós evenemente. Ózze 'bèste sjteunbaere' veur 2023: 

Volg ózze socials veur meë impressies en updates.


                

    

DE FLAARISSE

't Belangriekste doel van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse is 't organisere, oetdrage en wiejer óntwikkele van de vastelaovend in de Waereldsjtad Gelaen. Dit in eine balans van sjpas, plezeer, óngerling respek en samewirking op ein waerdige meneer.

De vereniging      Sjtadsprins(e)      Vriewilligers